Badminton: Opdatering af træningstider

Grundet antallet af tilmeldinger har det været nødvendigt at etablere tre hold igen i år. Det er selvfølgelig dejligt. Da fordelingen af børnene i aldersgrupperne er lidt ujævn, har trænerne indbyrdes forsøgt at opdele dem efter niveau, således at alle gerne skulle blive tilfredse.

Det oprindelige pigehold er nu splittet op i to hold. Nanna Fredslund fortsætter med et blandet hold om onsdagen i tidsrummet kl. 16.45-17.45. De ældste piger rykker med Dorte Dyhrberg til torsdag kl. 16.45-17-45.

Du er velkommen til at kontakte trænerne ved spørgsmål. Info herom findes under Badminton-siden.

Med venlig hilsen

Morten Grønbæk