YouTube GUGF   RSS feed

Gymnastikudvalgsformand

Gymnastikudvalgsformanden er valgt/udpeget ved bestyrelsens konstituering senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Generelt

Gymnastikudvalgsformanden skal som den øvrige bestyrelse::

 • til stadighed være bekendt med foreningens overordnede mål, fysiske og økonomiske rammer, og arbejde konstruktivt ud fra disse.
 • sikre kontinuerlig information til den øvrige bestyrelse om aktuelle emner.
 • via arbejdet tilskynde medlemmer og forældre til aktivt at tage del i ansvaret for foreningens virke - herunder motivere til aktiv deltagelse i nærmere beskrevne opgaver.
 • deltage i bestyrelsens møder.
 • udover den konkrete post, deltage aktivt i de øvrige gøremål der ligger i bestyrelsesarbejdet.
 • arbejde på nye tiltag for såvel det konkrete ansvarsområde, som for foreningen som helhed.


Udførende

Gymnastikudvalgsformanden har ansvaret for:

 • Ansvarlig for trænere
 • Ansættelse, udfærdigelse af kontrakt, samt sørge for aflønning via kasserer.
 • Bekendtgøre trænere med klubbens politik
 • Indhentning af børneattest
 • Tilskyndelse til deltagelse i kurser
 • Etablering af gode sociale rammer og fagligt fællesskab i afdelingen.
 • Afholde trænermøde 2 gange årligt.
 • Tilmelding til stævner og opvisninger
 • Være kontakt til DGI, og videreformidle relevant information.
 • Sikre information om afdelingen virke via dagspressen, opslag, Grauballe Nyt og hjemmesiden. Herunder annoncering af tider ved sæsonstart.
 • Sikrer information til skolen og Silkeborg kommune om benyttelse af Grauballe hallen
 • Ansvarlig for afdelingens materiel. Herunder vedligeholdelse og nyanskaffelser.
 • Kontakt til sponsorgruppen.
 • Deltager i diverse arrangementer i afdelingen.
 • Planlægger og gennemfører den årlige gymnastikopvisning.
 • Ansvarlig for et evt. udvalg.

Administrativt

Gymnastikudvalgsformanden har følgende administrative pligter:

 • Er ansvarlig for bestyrelsens årsplan, samt det respektive områdes årsplan.
 • Ved evt. nyindtrædelse på posten, at sætte det nye bestyrelsesmedlem ind i opgaverne.