YouTube GUGF   RSS feed

Klubhuspolitik

Politik for udlån af klubhus for Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening

Formålet med at udarbejde en politik for udlån af klubhuset i Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening (GUGF) er udstikke retningsliner for hvilke arrangementer der kan holdes i klubhuset.

Nærværende politik erstatter ”Politik vedr. udlån af klubhuset” af 15. november 2000

GUGF udlåner klubhuset til:

  • Arrangementer for GUGF hold,
  • Møder vedr. planlægning af klubbens aktiviteter f.eks. juletræsfest, fastelavn, sommerfest, gymnastikopvisning, møder vedr. klubben.
  • Klubhuset udlåner ikke borde og stole mm.


Udlejning:

Er klubhuset ikke optaget til hjemmekampe og lignende, kan klubhuset udlejes til klubbens medlemmer til arrangementer, der ikke direkte hørere under GUGF aktiviteter, f.eks. børnefødselsdage, under hensyntagen til følgende:

  • Ved private fester, udlejes klubhuset kun hvis der forinden har været forespørgsel til forsamlingshuset, da GUGF ikke vil optræde i konkurrence med andre foreninger i byen.
  • Klubhuset udlejes ikke til personer under 18 år.
  • Udlejning Børnefædselsdage 200 kr. Andre arrangementer 600 kr. Hertil kommer et dipositum på 200 kr, som tilbagebetales ved godkendt rengøring.


Vigtigt:

Lån af klubhuset giver ikke automatisk adgang til hallen. Overholdes dette ikke, kan klubben pålægge den ansvarlige at betale rengøring af hallen.
Klubhuset er underlagt loven om rygeforbud på offentlige stede – dette gælder også under private fester.

Godkendt af GUGF Bestyrelse den 17. august 2009