YouTube GUGF   RSS feed

Årsplan 2009 / 2010

Generelle bemærkninger
Planen indeholder ikke aktiviteter som naturligt henhører under de enkelte fagudvalg og som derfor er beskrevet i disses årsplaner.
Der afholdes minimum et ordinært bestyrelsesmøde pr. måned Juli måned undtaget p.g.a. sommerfesten). Møder tjener det formål at gennemføre de aktiviteter der er beskrevet nedenfor i forhold til hver måned samt at holde bestyrelsen orienteret om klubbens virke.

Marts 2009
Introduktionsmøde/1. Bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse, herunder gennemgang af forretningsorden og diverse planer.
Endelig fastlæggelse af de nye udvalgs sammensætning - annoncering af disse.
Sommerfestmøde - opsamling i forhold til den plan der er udarbejdet efter sidste sommerfest.
Ungdomsudvalget inviteres med til bestyrelsesmøde.
Afklaring af nyinvesteringer for næste års indendørssæson.

April 2009
Opdatering af politikker og vedtægter.
Forslag til sponsorater til indendørssæsonen drøftes.

Maj 2009
Halvårsrevision af årsplaner og funktionsbeskrivelser.
Forslag til sponsorater drøftes.

Juni 2009
Gevinster til sommerfest samt øvrige uddelegerede opgaver.
Halvårsstatus på foreningens aktiviteter.
Deadline GN: Fredag i uge 23 (2009-06-05)
GN udkommer uge 25

Juli 2009
Sommerferie i bestyrelsesarbejdet

August 2009
Sommerfest - afvikling og evaluering sammen med sommerfestudvalg.
Deadline GN: Fredag i uge 34 (2009-08-21)
GN udkommer uge 36

September 2009
Ultimo september - et godt tidspunkt for afholdelse af klubaften/temamøde evt. omkring målsætning.
Afklaring af nyinvesteringer for næste års udendørssæson.

Oktober 2009
Første snak om hvordan bestyrelsen vil se ud efter næste generalforsamling
Start på revision af årsplaner og funktionsbeskrivelser.
Planlægning af juletræsfest (nedsættelse af udvalg)
Invitere ungdomsudvalget med til bestyrelsesmøde.
Forslag til sponsorater til udendørssæsonen drøftes.
Nedsættelse af Sommerfest udvalg

November 2009
Færdig revision af årsplaner og funktionsbeskrivelser
Start rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
Deadline GN: Fredag i uge 46 (2009-11-14)
GN udkommer uge 48
Juletræsfest.  

December 2009
Halvårsstatus på foreningens aktiviteter
Drøftelse og revision af målsætninger

Januar 2010
Planlægning af generalforsamling    .
Endeligt tilsagn om rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
Nedsættelse af fastelavnsudvalg
Dorte skal kende behov for Halbooking
Deadline GN: Fredag i uge 5 (2009-02-05)

Februar 2010
Annoncering af generalforsamling
Afholdelse af generalforsamling ultimo februar.
Konstituering af den nye bestyrelse.
GN udkommer uge 7

Løbende skal bestyrelsen forholde sig til foreningens regnskab og status. Ligesom andre ad-hoc opgaver vil blive behandlet på bestyrelsesmøderne (Eks. Grauballe Forum, medlemsmøder, strukturdebat o.m.a.)
- - -
Februar 2009
Formanden