YouTube GUGF   RSS feed

Samværspolitik

Formålet med at udarbejde en samværspolitik i Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening (GUGF) er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb.

Generelt
Fra den 1. juli 2005 er det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

 • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
 • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
 • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Der indhentes en børneattest i Kriminalregisteret for alle trænere/instruktører, der er i kontakt med klubbens medlemmer under 15 år. Ydermere skal der indhentes børneattest på bestyrelsens medlemmer.

For trænere og instruktører gælder det, at børneattesten skal foreligge, før træning/instruktion kan påbegyndes.
For vikarer og andre, heri medregnet den del af bestyrelsen, der ikke fungerer som træner eller instruktør, der kommer regelmæssigt i kontakt med børn under 15 år gælder, at børneattesten skal indhente senest 3 måneder efter ansættelsen.

Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at trænere og instruktører ikke tør røre børnene.
Berøring er tilladt, når det er naturligt. Det er naturligt, at:

 • Give barnet et sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.
 • Holde om barnet, hvis det fx skal have hjælp til at lære at udføre bestemte bevægelser fx i forbindelse med gymnastiske øvelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet.

Regelsæt:

 1. I GUGF taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 2. Berøring af bryster og skridt er aldrig acceptabelt, og det er kys på munden heller ikke.
 3. Alle skal respektere et nej - også i leg.
 4. I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med.
 5. På overnatningsture for 13-15 årige sover de voksne adskilt fra de unge.
 6. På overnatningsture for 8-12 årige sover de voksne sammen med børnene, hvis der er behov for det.
 7. Der skal min. være 2 voksne i hver sovesal/telt.
 8. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 9. Mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum. Det er ikke tilladt at tage billeder i omklædningsrummene.
 10. Instruktører og trænere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
 11. Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne eller trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 12. Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen, så evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 13. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 14. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.
Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelse eller lignende har man som medlem pligt til at rette henvendelse til bestyrelsen. Henvendelsen kan være anonym. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

Godkendt af GUGF Bestyrelse den 21. Maj 2007