YouTube GUGF   RSS feed

Betyrelsens målsætning

GUGF ønsker at tilbyde ungdoms- og idrætsaktiviteter indenfor de områder som efterspørges lokalt samt være en aktiv medspiller i videreudviklingen af Grauballe.

Idrætsaktiviteter

En aktivitets ambitioner støttes, så længe det kan gøres i positivt samspil med breddeidrætten.
Aktiviteter kan støttes med:
  • Økonomi
  • Menneskelige ressourcer
  • Fysiske rammer

Ungdoms- og Sociale aktiviteter

GUGF ønsker at fremme en positiv og åben ungdomskultur bl.a. ved at stille faciliteter til rådighed for ungdomsarrangementer.
GUGF ønsker at tiltrække medlemmer/trænere, ved at være et attraktivt sted at komme fordi foreningen:
  • Er synlig i lokalsamfundet på en positiv måde.
  • Har en klar profil og holdning til idræt og samvær.
  • Til enhver tid kan mobilisere frivillig og engageret arbejdskraft blandt medlemmer og forældre til såvel trænerfunktioner, bestyrelsesarbejdet som til øvrige opgaver.

Langsigtet mål

Det langsigtede mål for GUGF er i direkte forlængelse af ovenstående:

I år 2010 er omdrejningspunktet for GUGF’s aktiviteter Grauballe Forum, beliggende med en hel hal, klubhus, mødefaciliteter, kondi-/terapirum, med deraf følgende muligheder for øget aktivitets- og kvalitetsniveau.

/Bestyrelsen den 18. Juni 2007.