YouTube GUGF   RSS feed

Omkostningsgodtgørelse

Formålet med at udarbejde en politik for omkostningsgodtgørelse i Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening (GUGF) er udstikke retningsliner for hvem, der modtager godtgørelse og hvor meget.

Nærværende politik erstatter ”Politik vedr. Omkostningsgodtgørelse” af 23. februar 2009.

Generelt

Alle udøvere skal betale kontingent. Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer er således ikke fritaget for kontingent.
Der skal foreligge en underskrevet kontrakt (DIF standardkontrakt 2).
Der afregnes ved sæsonafslutning for trænere og umiddelbart før generalforsamling for bestyrelsen.
I forbindelse med stævner, med overnatning, dækker GUGF omkostninger for trænere og holdledere.

Regelsæt

Trænere:

Grundbeløbet for en træner i GUGF er kr. 1600,00 pr. sæson pr. hold.
Er der over 10 aktive børn på et hold kan der ansættes 1 hjælpetræner til kr. 600,00 pr. sæson pr. hold.
Er der over 20 aktive børn på et hold kan der ansættes yderligere1 hjælpetræner til kr. 600,00 pr. sæson pr. hold.
Hvis forhold taler derfor kan der aftales højere løn til træneren eller hjælpetræneren. I så fald skal det godkendes af bestyrelsen.

Holdledere:

Holdledere aflønnes ikke.
Boldhold uden træner tildeles kr. 600,00 pr. sæson pr. hold.

Bestyrelse:

Beløbet for et bestyrelsesmedlem er kr. 1.600,00 pr. år.

Udvalgsmedlemmer:

Fodboldungdomsudvalgsformand afregnes som bestyrelsesmedlemmer.
Øvrige udvalgsmedlemmer - der ydes ingen godtgørelse.

Goddag og farvelfest:

Følgende deltager:
Bestyrelse, ny og gammel
Revisorer, nye og gamle
Webmaster
Redaktøren af Grauballe Nyt
Teltforening
Sommerfestudvalg, ny og gammel

Godkendt af GUGF bestyrelse den 9. marts 2011.